1137377008_59139

1137377008_59139

———————————————-

به این هم دنباله اعداد چند وجهی میگن

———————————————-

??

———————————————-

???

———————————————-

????

———————————————-

??

دیدگاهتان را بنویسید