? فیلم #علمی(19) ? فلزات ⬅️ ترکیب فلز قلع با اکسیژن…

? فیلم #علمی(19)
? فلزات ⬅️ ترکیب فلز قلع با اکسیژن
#درس_سوم
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
? لینک گروه وکانال اولیا و مربیان کلاس ششم
https://لینک گروه وکانال اولیا و مربیان کلاس ششم
https://t.me/joinchat/DmyyJUOYINoqm90ufB2VXg
لینک کانال
@sheshom_abdollahi
لینک کانال
@sheshom_abdollahi

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید