? فیلم آموزشی #آزمایش(23) ?کارخانه ی کاغذسازی? تعیین پی…

? فیلم آموزشی #آزمایش(23)

?کارخانه ی کاغذسازی? تعیین پی اچ شیر به کمک پی اچ سنج الکترونیکی

#درس_سوم
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
? لینک گروه وکانال اولیا و مربیان کلاس ششم
https://لینک گروه وکانال اولیا و مربیان کلاس ششم
https://t.me/joinchat/DmyyJUOYINoqm90ufB2VXg
لینک کانال
@sheshom_abdollahi
لینک کانال
@sheshom_abdollahi

دیدگاهتان را بنویسید