? فیلم آموزشی #آزمایش(21) ?کارخانه ی کاغذسازی? پی اچ اسید…

? فیلم آموزشی #آزمایش(21)

?کارخانه ی کاغذسازی? پی اچ اسید و باز (شوینده ها)

#درس_سوم
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
? لینک گروه وکانال اولیا و مربیان کلاس ششم
https://لینک گروه وکانال اولیا و مربیان کلاس ششم
https://t.me/joinchat/DmyyJUOYINoqm90ufB2VXg
لینک کانال
@sheshom_abdollahi
لینک کانال
@sheshom_abdollahi

دیدگاهتان را بنویسید