? فیلم #آزمایش (33) در آزمایشگاه ?کارخانه ی کاغذسازی?…

? فیلم #آزمایش (33)
در آزمایشگاه

?کارخانه ی کاغذسازی? شناسایی اسید و باز ها

#درس_سوم
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
? لینک گروه وکانال اولیا و مربیان کلاس ششم
https://لینک گروه وکانال اولیا و مربیان کلاس ششم
https://t.me/joinchat/DmyyJUOYINoqm90ufB2VXg
لینک کانال
@sheshom_abdollahi
لینک کانال
@sheshom_abdollahi

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید