? فیلم #آزمایش (32) ?اثر اسید ? پوسته آهکی تخم مرغ در…

? فیلم #آزمایش (32)

?اثر اسید ? پوسته آهکی تخم مرغ در سرکه اسید حل می شود و تخم مرغ بدون پوسته باقی می ماند.
#درس_سوم
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
? لینک گروه وکانال اولیا و مربیان کلاس ششم
https://لینک گروه وکانال اولیا و مربیان کلاس ششم
https://t.me/joinchat/DmyyJUOYINoqm90ufB2VXg
لینک کانال
@sheshom_abdollahi
لینک کانال
@sheshom_abdollahi

دیدگاهتان را بنویسید