⭕️از عذرخواهی کردن نترسید ◀️ برخی از معلمان گمان می کنند…

⭕️از عذرخواهی کردن نترسید

◀️ برخی از معلمان گمان می کنند معذرت‌خواهی نشانه ضعف است و آنان را از چشم فراگیران می‌اندازد اما در واقع عکس این موضوع صادق است معلمانی که مرتکب اشتباه می‌شوند و معذرت‌خواهی نمی‌کنند، از ارزش‌شان نزد فراگیران کاسته می‌شود. به نظر شما معلمی که اشتباه می‌کند و آن را نمی‌پذیرد، مغرور است یا ترسو؟
البته منظوراین است اشتباه خود را بپذیرید و صادقانه معذرت‌خواهی کنید.

☑️ بپذیرید کامل نیستید
شما معلم هستید ولی دلیل نمی‌شود که خطا نکنید. در حقیقت در مقام معلم ممکن است بیش از فراگیر اشتباه کنید. اشتباه کردن طبیعی است.

☑️ اشتباه‌تان را بپذیرید
هیچ اشتباهی بدتر از آن نیست که مرتکب اشتباه شوید ولی تظاهر کنید هیچ اتفاقی نیفتاده است. آن را بپذیرید و صادقانه معذرت‌خواهی کنید.

☑️ منتظر نباشید از شما بخواهند معذرت‌خواهی کنید.
گاهی اشتباه می‌کنید ولی متوجه نمی‌شوید و دیگران به شما گوشزد می‌کنند. با حسن‌نیت عذرخواهی کنید. ولی گاهی از اشتباه خود اطلاع دارید، اجازه ندهید دیگران از شما درخواست کنند معذرت‌خواهی کنید.(گوشزد کردن از سوی اولیاء)

☑️ واقع‌بین باشید
شما معلم و الگوی فراگیران هستید و رفتارتان سرمشق آنان است. حتی برای برخی مسائل و اشتباهات که تقصیر شما نیست، معذرت‌خواهی کنید. برای مثال اگر فراگیری با خشونت بافراگیردیگری رفتار کرده‌ است در مقام معلم کلاس از او معذرت‌ خواهی کنید و بگویید «متاسفم که در این کلاس چنین مسائلی پیش آمده است.»
☑️ سرزنش نکنید
سرزنش‌کردن بسیار اشتباه است. تنها نتیجه آن ترس از اشتباه مجدد است. کسی را سرزنش نکنید در عوض اشتباهات را فرصتی برای یادگیری بدانید.

☑️ با خود صادق باشید
وقتی اشتباه می‌کنید از خود بپرسید «در آن اشتباه چه نقشی داشته‌اید؟»
شاید شما مقصر نبودید. این امر تمرین خوبی است تا با خود صادق باشید. در صورت بروز اشتباه آن را بپذیرید.

☑️ خود را به دردسر نیندازید.
برای اشتباهات خود معذرت‌خواهی کنید ولی هرگز قول ندهید آن را تکرار نمی‌کنید. هرگز نگویید «دیگر تکرار نمی‌شود». زیرا با وجود تلاش زیاد، زندگی غیرقابل پیش‌بینی است.

بر گرفته ازکانال معلمان
??
@bare30p

دیدگاهتان را بنویسید