✨ آمدم ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻢ ﺟﺮﻋﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﻢ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ…


آمدم ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻢ 
ﺟﺮﻋﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﻢ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ ﮐﻨﻢ 

ﺑﯽ‌ﺧﯿﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎﺷﻢ 
ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻟﺨﻤﺮﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﻢ 

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺟﻬﺎﻧﻢ ﺑﺮﻭﺩ
ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺮﻭﺩ

ﺳﺎﻗﯿﺎ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﺟﺎﻡ ﺑﺪﻩ
گوربابای غم هر دو جهان جام بده

#شبتون_پر_از_عطر_یاس?

| ♥️

———————————————-

تو ندانی که چنین مست شدم از رخ یار
بی سروپاودل دست شدم از رخ یار

عاقبت هرشب وروزم پی او میگشتم
من نه نانی ونمک خوردم وپابست شدم

بداهه رضا شبتان بخیر

———————————————-

1139485125_272244

———————————————-

سپاس ازتوجهتان??

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید