یعنی اینجا اول مخرج مشترک گرفتیم بعد شکل رسم کردیم

یعنی اینجا اول مخرج مشترک گرفتیم بعد شکل رسم کردیم

———————————————-

به نظرم ما مخرج مشترک نگرفتیم
ما عدد مخلوطِ اول رو با شکل نشون دادیم بعد به اندازه عدد دوم جدا کردیم

———————————————-

حتما به این صورت که شما میفرمایید
من گیج شدم

———————————————-

شما چطور میگین؟

———————————————-

وقتی شما میگید ما عدد مخلوط اول رو کشیدیم بعد با توجه به صورت کسر دوم تقسیم کردید یعنی در واقع مخرجها یکی شده که این کارو کردید. شما صورت کسر اول و تقسیم بر صورت کسر دوم کردید

———————————————-

ممنون از توضیحتون???

———————————————-

خواهش میکنم ?

دیدگاهتان را بنویسید