#پ_2167 #ساده_کردن_کسرها #ضرب_مسلسل ساده کردن کسرها و…

#پ_2167

#ساده_کردن_کسرها

#ضرب_مسلسل

ساده کردن کسرها و پیدا کردن شمارنده مشترک بین دو عدد شاید مشکل عده ای باشد و دلیل ان ضعف در قانون بخش پذیری است.

اما اگر ضرب را خوب بداند در این کار موفق می شود و با کمی تمرین دیگر نیازی به این کار نمی بیند.

فرض کنید بخواهیم کسر

15/24

را ساده کنیم.
هر عدد را به ضرب دو یا چند عدد تبدیل می کنیم و اعداد مشترک در صورت و مخرج را حذف می کنیم

15= 3×5

24=3×8

پس

(3×5)/(3×8)=

3 در صورت و مخرج مشترک است حذف می شود. پس حاصل

5/8 است.

مثال:

(15×18)/(24×27)=

(3×5×2×9)/(3×8×3×9)=

باحذف عامل مساوی از صورت و مخرج داریم:

(5×2)/(8×3)

دوباره می توان نوشت:

(5×2)/(2×4×3)

که با حذف عامل 2 از صورت و مخرج

5/(4×3)= 5/12

همیشه عامل یا اعداد مشترک در صورت و مخرج حذف می شوند. و فقط در حالت ضرب همیشه

و تقسیم در حالت خاص امکان پذیر است.

شاید این روند طولانی بنظر برسد ولی همیشه اینقدر ریز شدن لازم شاید نباشد. با تکرار در ساده کردن تبحر لازم را بدست خواهید آورد.

@mahdiahmadileedari

@riazieducation96.

دیدگاهتان را بنویسید