وقتی که برقامت من،تاختی تیربرآن جان ودل انداختی رفتی…

وقتی که برقامت من،تاختی
تیربرآن جان ودل انداختی

رفتی وبرسوی رقیب دلم
عاشق خودرا،توکه نشناختی

رضاقاسمی

———————————————-

جسارتا پس ازعرض ادب عارضم
واقعاااا من تفهیم نیستم گروه علمی و فرهنگی فوق حقیقتا مرتبط با پیکچیر و متن های ارسالی شما نیست
چطور تفهیم نیستید بزرگوار !!!!!
با توجه به اینکه در ارسال هر پست هرگز مورد تحسین قرار نمیگیرید

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید