همکارا خسته نباشین یه سوال علوم در مراحل تهیه خمیر…

همکارا خسته نباشین یه سوال علوم در مراحل تهیه خمیر کاغذاز……………….. و………………… استفاده می شود

———————————————-

از سفید کننده و گچ ونشاسته

———————————————-

1003083466_99111

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید