همکارا جای خالی چی میشه هرچه سطح جسم بیشتر باشد…… به…

همکارا جای خالی چی میشه
هرچه سطح جسم بیشتر باشد…… به زمین می رسد.

———————————————-

بیشتر باشد، دیرتر

———————————————-

دیرتر به زمین می رسد

———————————————-

ممنون

———————————————-

سپاس

دیدگاهتان را بنویسید