فارسی خوانداری پنجم صوتی

دانلود فایل صوتی فارسی پنجم

فایل های صوتی کتاب فارسی پنجم دبستان را در این صفحه دانلود کنید. این فایل شامل فایل‌های صوتی کتاب گویای فارسی پنجم خوانداری و شنیداری است. لینک دانلود در آخر صفحه موجود است.

عناوین فارسی خوانداری پنجم

 • ستایش
 • رقص باد، خنده گل
 • فضل خدا
 • راز گل سرخ
 • درخت گردکان
 • رازی و ساخت بیمارستان
 • خرد رهنمای و خرد دلگشای
 • بازرگان و پسران
 • چنار و کدوبن
 • گلدان خالی
 • زیرکی
 • سرود ملی
 • ای ایران
 • دفاع از میهن
 • آوازی برای وطن
 • وطن‌دوستی

این فایل فشرده می باشد و با استفاده از نرم افزار winrar قابل باز شدن است.

دانلود فایل صوتی فارسی خوانداری پنجم

دیدگاهتان را بنویسید