صورت پرتوزایی عمل کرده و از خود پرتوهای الفای پرانرژی…

صورت پرتوزایی عمل کرده و از خود پرتوهای الفای پرانرژی ساطع می کند. این عمل ظرف مدت دو روز ساختار DNA را تخریب می کند. اگر هم گرد آن تنفس شود، وارد شش ها شده و از طریق کیسه های هوایی وارد خون می شود.

نویسنده و مجری : علی مجیدی صدر

انرژی هسته ای
انرژی هسته ای حق مسلم ملت ایران است. بر منکرش لعنت
https://telegram.me/hydrogenbomb

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید