شخصی پیام ندهید هر صحبتی هست گروه در خدمتیم

شخصی پیام ندهید هر صحبتی هست گروه در خدمتیم

———————————————-

بابت سوالات سپاسگزاریم بی زحمت جواب سوالات یک تا پنج را می دهید؟خودم حل کردم میخوام مطمئن بشم درست هست یا نه???

———————————————-

ببخشین امشب نه چون خیلی خسته ام و تازه آزمون را طرح کردم

———————————————-

اشکالی نداره بازم ممنونم از زحمات شما

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید