سلام همکاران رسم شکل کسر ،با توجه به صفحه سی وسه

سلام همکاران رسم شکل کسر ،با توجه به صفحه سی وسه

———————————————-

ابتدا عدد مخلوط رو به کسر تبدیل میکنیم:
25/6 ÷ 8/3

بعد مخرجها را یکی میکنیم:
25/6 ÷ 16/6

حالا با توجه به کسر اول شکل را میکشیم. واحد شکل شش تایی است و 25/6 میشود 4 واحد کامل و 1/6.

بعد از رسم شکل دیگه کاری به مخرجها نداریم. و با توجه به صورت کسر دوم شکل را تقسیم میکنیم. یعنی 16 تا 16 تا جدا میکنیم. که در اینجا 1 شانزده تایی میشود و 9 تا باقی مانده می آورد.
پس جواب نهایی میشه.
25/6÷16/6= 25/16= 1 9/16

یک و نه شانزدهم

———————————————-

میخوام از طریق رسم شکل مخرج مشترک رو مشخص کنیم

———————————————-

از طرق شکل مخرج مشترک نمیگیرن. اول مخرج مشترک میگیرم بعد رسم میکنیم

دیدگاهتان را بنویسید