سلام استادان گرامی لطفا جواب: کدام مورد برای کاغذسازی…

سلام استادان گرامی لطفا جواب:
کدام مورد برای کاغذسازی مناسب است؟
۱-تنه ی اصلی درخت کاج
۲-شاخه های ضخیم درختان میوه
۳-بدنه ی اصلی گیاه پنبه
۴-همه ی قسمت های یک دخت تنومند

———————————————-

گزینه۴

———————————————-

مناسب تر باید بگه سوال

———————————————-

به نظرم 4 مناسب تره

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید