ریاضی ششم_ابتدایی ? تقریب , گرد کردن

ریاضی ششم_ابتدایی
? تقریب , گرد کردن

———————————————-

سلام همکارمحترم سرکارخانم ناجی
ما آمادگی داریم ازفیلم تدریس هاتون درجهت درآمدزایی همکاران استفاده کنیم به احتمال قوی اطلاعی ازاپلیکیشن ماندارندلطفا شماره بفرست 2کلام مزاحمت بشم ممنونم ازاینکه ماراتحمل میفرمایی

دیدگاهتان را بنویسید