در مدرسه اي سه چهارم دانش اموزان به واليبال ودوسوم بقيه…

در مدرسه اي سه چهارم دانش اموزان به واليبال ودوسوم بقيه انها به بسكتبال و ساير دانش اموزان به ساير رشته هاي ورزشي چه كسري از دانش اموزان به ساير رشته هاي ورزشي علاقه مند هستند؟

———————————————-

یک دوازدهم سایر رشته هاست

———————————————-

ابتدا یه مستطیل میکشین و چهار قسمت میکنیین (به صورت عمودی) وسه قسمت رو رنگ میزنین و قسمتی که رنگ نشده( به صورت افقی ) سه قسمت میکنین دو قسمت رو رنگ میزنین
میبینین شکلتون به قسمت های مساوی تقسیم نشده پس باید همه ی شکل رو به قسمت های مساوی تقسیم کرد و بعد میبینین که یک دوازدهم به سایر رشته ها علاقه دارند.

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید