به خدا جدیدا از آمدن به گروه خودم هم بیزار شدم چون اصلا…

به خدا جدیدا از آمدن به گروه خودم هم بیزار شدم چون اصلا بعضی از اعضای گروه رعایت نمی کنند و شخصی پیام می فرستند .

———————————————-

نترسید بلاکشون کنید

———————————————-

مهسا جان پیجشون رو باز نکرده دلیت کن فکر خودتم مشغول نکن
هم زحمت بکشی هم حرص بخوری؟ بی خیال?

دیدگاهتان را بنویسید