بدونت گشته ام من سرد وبی جان ببین این کلبه ام راریخت…

بدونت گشته ام من سرد وبی جان
ببین این کلبه ام راریخت ایوان

خراب وبی دل وافسارگشتم
عمارت کی شوداین قلب ویران

رضاقاسمی

———————————————-

درودهاتشریف بیاوریدکانال اشعارم باعث خرسندی ماست??

———————————————-

لینک کانالتون رو لطف کنید

———————————————-

سلام شب خوش پاک میشه??

———————————————-

منم بعضی وقتا مطلب میذارم پاک میشه ..خانم ناجی هم گفتن نمی دونن چرا؟

دیدگاهتان را بنویسید