بخدا قسم‌موندم‌با ماشین‌یزم‌مدرسه‌یا کرایه

بخدا قسم‌موندم‌با ماشین‌یزم‌مدرسه‌یا کرایه

———————————————-

با دوچرخه

———————————————-

ندارم

———————————————-

ماشینتونو بفروشین دوچرخه بخرین

———————————————-

?بقیه‌پول‌چکار کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید