1137377008_59070

1137377008_59070

———————————————-

اساتید جواب این سوال کدام گزینه میشد

———————————————-

گزینه ۳

———————————————-

ممنون?

———————————————-

سلام شبتون زیبا مفهوم و پیام بیت سنجیده گویی،گزیده گویی و ڪم گویی است .

———————————————-

پس میشد گزینه یک

دیدگاهتان را بنویسید