1091242663_260344

1091242663_260344

———————————————-

سلام . عالی خانم ستوده جان ? سپاس از حضور فعالتون?

———————————————-

تشکررر

———————————————-

???

———————————————-

سلام خانم حسینی عزیزم .خوشحالم کنارتون هستم عزیزدلم ?

———————————————-

سپاس ???

———————————————-

سپاس ???

دیدگاهتان را بنویسید