و خوب می دانی هر جایِ دنیا که باشی حواسِ دلم پرتِ توست…

و خوب می دانی
هر جایِ دنیا که باشی
حواسِ دلم پرتِ توست
گریزی نیست از عشق
از حسِ خواستنت
از من…
اینچنین که دوستت دارم

???

———————————————-

✍میگویند زمان آدمها راعوض می‌کند
اشتباه نکن
زمان حقیقت آدمها را روشن میسازد
زمان قیمت رفاقتها را معلوم میکند
زمان عشق رااز هوس جدا میسازد
و راستی رااز دروغ
زمان هرگز آدمهارا عوض نمیکند

#الهی_قمشه_ایی

———————————————-

چشم خود بستم که دیگر

چشم مستش ننگرم
ناگهان دل داد زد:”دیوانه!
من میبینمش….???

دیدگاهتان را بنویسید