اگرنمونه سوال اجتماعي درس ١تا٦ داريد ولطف كنيد بفرستيد

اگرنمونه سوال اجتماعي درس ١تا٦ داريد ولطف كنيد بفرستيد

———————————————-

چقد زود میری جلو؟ ????

———————————————-

کنترات گرفته ??

———————————————-

1003083466_99075

———————————————-

من از اول سال نبودم سر كلاسشون دوهفته س اومدم وقتي اومدم درس پنج بودن

———————————————-

مگه شما کدوم درسید؟

———————————————-

قسمت کشاورزی

———————————————-

1003083466_99082

———————————————-

خوبه که
برای بچه هاتون جشنواره غدا برگزار میکنید؟

———————————————-

مگه میشه برگزار نکنم اونم غذای محلی سنندج ???

———————————————-

یه غذای محلی دارید به اسم هالاو یا یه چیزی شبیه به اونه اگه اشتباه نگفته باشم☺️
خیلی خوشمزه است??

———————————————-

اره درست خیلی خوشمزس

———————————————-

نوش جونتون جای ما روهم خالی کنید?

———————————————-

☺️☺️☺️☺️

دیدگاهتان را بنویسید