ابليس را در حال فرار از ایران دیدند . از او پرسيدند : چرا…

ابليس را در حال فرار از ایران دیدند .
از او پرسيدند : چرا از ايران فرار کردی ؟
در پاسخ گفت :
مهارت های دزدی ، رباخواری ، رياکاری ، کلاهبرداری ، حيله گری ، دروغ ، اختلاس و رشوه خواری را به آنها آموختم و بوسيله اينها ، کاخ و ماشين و ویلا و مزرعه و … خريدند و ساختند و بر روی آنها نوشتند : ” هذا من فضل ربی ”
نمک نشناس ها از بیخ و بن منکر من شدند …!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید