یاد سعید نفیسی ۲۲ آبان امسال برابر است با پنجاه و سومین…

یاد سعید نفیسی

۲۲ آبان امسال برابر است با پنجاه و سومین سال درگذشت استاد سعید نفیسی رحمت‌الله‌تعالی‌علیه.
از حسن اتفاق این روزها سرگرم کاری در باره رودکی سمرقندی هستم که متوجه شدم تقریبا همه محققان و رودکی‌پژوهان به نوعی به کتاب سه‌جلدی استاد نفیسی در باره رودکی و‌محیط زندگی و احوال او اشاره کرده‌اند و نتوانسته‌اند این‌منبع ارزشمند را نادیده بگیرند.
نفیسی را پیشوای مکتب سرعت در تحقیقات ادبی دانسته‌اند که گویای اهتمام شبانه‌روزی او در انجام پژوهش است و اگرچه این عنوان کنایتی است از برخی لغزش‌ها که در کار او به سبب شتاب در تحقیق پیش آمده‌است، ولی به راستی کدام پژوهشگر دقیق‌النظر امروزی توان آن همه ایثار و فداکاری و ترک لذات زندگی را دارد تا بتواند چون او همیشه بیدار و البته پرکار باشد؟
همسر روسی استاد نفیسی از نخستین شب زندگی مشترکشان خاطره‌ای دارد که در چنین شب مبارک و بی‌تکراری، داماد با دسته‌ای اوراق چاپی فرهنگ لاروس وارد حجله می‌شود و روبروی ایشان آن سوی کرسی می‌نشیند و از عروس آراسته می‌خواهد که در شب نخست زندگی، در نمونه‌خوانی و غلط‌گیری اوراق از چاپخانه آمده داماد را یاری کند!
از استاد نفیسی کتاب خاطرات ادبی و سیاسی و اجتماعی مانده‌است که در باب شخصیت‌هایی چون ایرج و بهار و دهخدا و … خواندنی است گرچه برخی از این خاطرات تصور پیشین خواننده از برخی کسان را به هم می‌ریزد!.
با این همه به سبب عشق راستین ایشان به فرهنگ و تاریخ وادبیات ایران یاد و نام استاد سعید نفیسی در گستره تحقیقات ادبی ماندگار و درخشان است.

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌زاده

??

@bare30p

دیدگاهتان را بنویسید