#کلمات_هم_آوا ?فارسی ✡کلمات هم آوا ❇️خوان -خان ❇️خوار…

#کلمات_هم_آوا

?فارسی

✡کلمات هم آوا

❇️خوان -خان
❇️خوار -خار
❇️صبا -سبا
❇️سفر -صفر
❇️حیات -حیاط

✡نکته -با دقت در کلمات بالا متوجه می شویم که این کلمات از لحاظ تلفظ و خواندن مثل هم هستند اما شکل نوشتاری ومعنی آنها باهم تفاوت دارد در ادبیات فارسی این کلمات را “هم آوا “می نامند

✅آوا -به معنی بانگ ،صوت و هم آوا کلماتی که صوت و تلفظشان مثل هم می باشد

?نکته در بعضی از کتابهای دستور زبان فارسی به جای هم آوا “متشابه “هم برای این دسته از کلمات به کار بردند اما به نظر بنده هم آوا صحیحتر می باشد

✳️همکاران بزرگوار در فارسی ششم اسمی از کلمات هم آوا نبرده است اما در متن درسها نمونه های زیادی از این کلمات دیده می شود

لینک کانال?

@AdabiyatFarsi_Rostami

———————————————-

عزیزان کسی به سوالم جواب نمیده؟

———————————————-

ممنونم از پاسخگویی تون،خسته نباشید…

دیدگاهتان را بنویسید