پیام درس من و شما فارسی ششم

پیام درس من و شما فارسی ششم دبستان

در این درس به ارزش نهادن به زبان رسمی کشور تاکید شده است .بنابر این تمام توان خود را برای پیشرفت و باروری زبان فارسی ,به کار بگیریم تا در طول تاریخ ,سر افراز و سر بلند باشد.ما به عنوان یک دانش آموز ایرانی باید رسم الخط
و مفاهیم این زبان را با دقت درک کنیم تا در سرافرازی آن سهمی داشته باشیم .

معنی من و شما
چند نثر :
بر زبان همه ی ما جاری است .
یعنی همیشه در دوره ای رواج داشتم و به کار میرفتم .
پیمان محبت بسته ایم و به هم پیوسته ایم .
یعنی :بین ما مهر و محبت و دوستی برقرار است و با هم متحد و یک پارچه هستیم .

در این درس با کلامات مترادفرو متضاد آشنا میشوند و کلمات مفرد وجمع را مشخص میکنند .
و خیلی بهتر است که از خود درس اینگونه کلمات را به عنوان تکلیف پیدا کنند .

برای مثال کلمات هم مترادف از درس :
شور /شادابی
آوا/نغمه
بزرگ /پرورده

زبان سه شکل دارد آوا، صداکه درگفتار ظاهر می‌شود و یکی خط که در نوشتار ظاهر می‌شود و سومی اشاره
خط مشکل ترین شکل است

2- چرا زبان، موجودی زنده معرفی شده است ؟

چون هر زبانی فراز وفرود هایی دارد و در طول زمان می تواند بر سایر زبان ها تاثیر بگذارد یا تاثیر بپزیرد و تغییر و تحول داشته باشد . اگر اززبان حفظ و نگهداری نشود می تواند حتی به مرگ زبان بیانجامد .

1- مقصود از(( آواهای دلنشین )) و ((نغمه های مهربانی )) چیست ؟

این آوا ها و نغمه ها لالایی ها ، ترانه ها و صحبت های کودکانه ای که پدر و مادر و دیگر کسانی که در پروش کودک سهیم هستند از ابتدا به زبان فارسی در گوش نوزاد می خوانند و اورا با این زبان پرورش می دهند وبزرگ می کنند .

زبان وسیله تبادل افکار و همچنین یکی از کلیدهای گشودن قفل ذهن انسان است. با وجود اینکه زبان مهمترین معیار هویت و باورهاست ولی عوامل دیگری نیز برای سنجش و تجزیه و تحلیل هویت و عقاید وجود دارد. معمولا زبان، گویشوران آن زبان را به یکدیگر نزدیکتر ساخته، به ارتباطات آنان یکپارچگی بخشیده، و همچنین می تواند پایه و اساس ایجاد کشوری نو مبنی بر زبانی مشترک باشد. بارها در طول تاریخ دیده شده است که مشکلات و خسارات وارده به زبان نتوانسته هویت ملی را از میان بردارد، در صورتیکه در مواردی عکس این قضیه مشاهده شده است. اهمیت زبان مشترک — مانند دیگر عوامل اولیه و نگاه دارنده فرهنگ — باید در متن و محیط همان ملت مورد نظر بررسی شود.

پیام درس،من و شما

دیدگاهتان را بنویسید