سوال ١ ج ٣٦ ميشه ؟ سوال ٥ ج ٦٠ ميشه ؟ ممنون ميشم راهنمايي…

سوال ١ ج ٣٦ ميشه ؟
سوال ٥ ج ٦٠ ميشه ؟
ممنون ميشم راهنمايي كنيد

———————————————-

1137377008_58989

———————————————-

سلام
س2
8×9=72
8+9=17
و
6×12=72
6+12=18
و
4×18=42
18+4=22
…..
پس هما8و9 صحیح است

———————————————-

س5
1/3+2/5=5/15+6/15=11/15
مموع دوکلاس هفتم وهشتم
15/15-11/15=4/15
کلاس نهم
4 28
—-=——》》□=105
15 □
تعداد کل 105 نفر

———————————————-

????

———————————————-

???

دیدگاهتان را بنویسید