سلام ببخشید واسه مرتب کنید کسر ،۳۷ کتاب ،توضیحات واضح تر…

سلام ببخشید واسه مرتب کنید کسر ،۳۷ کتاب ،توضیحات واضح تر واسه دانش آموز چیه؟

———————————————-

دسته بندی یا همون طبقه بندی کردن
ابتدا به سه دسته
کسر بزرگتر از واحد
برابر با واحد
کوچکتر از واحد
باز هر دسته رو در بین خودش دسته بندی می شود
مثال برای کوچکتر از واحد استفاده از کسر طلایی یک دوم
کسر های بزرکتر از نصف ؛برابر از نصف و کمتر از نصف

———————————————-

ممنونم از راهنمایی شما،

دیدگاهتان را بنویسید