زن افغانی به شوهرش میگه 3 ماه از حج اومدی نامهربان شدی…

زن افغانی به شوهرش میگه 3 ماه از حج اومدی نامهربان شدی قبلا مهربانی میکردی عزیزم جانم میگفتی
جگر میگفتی حالا دیگه مهربانی نمیکنی
شوهرش جوابش میده ببینید و گوش کنید???

———————————————-

1139485125_272099

دیدگاهتان را بنویسید