باسلام چند سال هست که به ماهم گفتند در ورقه های امتحانی…

باسلام
چند سال هست که به ماهم گفتند در ورقه های امتحانی هرگز از بازخوردهای رتبه ای خ خ و خ وق ق ون ت استفاده نکنید این بازخوردها فقط مخصوص نوشتن در کارنامه میباشد
وهر ماه اهداف هر سوال در هر ازمون در پایین صفحه نوشته شودمثلا اگر عملیات کسر را در سوالی میدهیم درانتهای ورقه ثبت کنیم که هدف سوال چیست

———————————————-

با درود
برای بجا آوردن تمام این دستورات، اگر شبانه روز خودمان را وقف آ پ کنیم، باز هم زمان کم میاریم

———————————————-

به ما هم گفتن
خیلی حقوق درست و حسابی میدن هر روزم یه توقع جدید دارن
واقعا موندیم بخدا
دور از جون همه همکارا ، من یکی چه غلطی کردم وارد آ.پ شدم

———————————————-

بله ولی دیروز تاکید کردن اجباریه من هم حق التدریسی هستم خیلی توانایی نوشتن این هدفها روندارم گفتن باید پایین هر برگه امنحانی تایپ بشه

———————————————-

سلام . اینا چقدر عقده ای هستند دیگه . فرهنگی به فرهنگی رحم نمیکنه
من نمیدونم اینا چه دردی رو دوا میکنه?

———————————————-

حق التدریسی بودن چه ربطی به توانایی داره؟؟؟

———————————————-

سلام خانم حسینی چ طرح هایی معلم انجام بده امتیاز داره
چنتا خودم میدونم مثلا تولید محتوا.اقدام پژوهی درس پژوهی طرح کرامت
دیگ چی هس؟؟

———————————————-

بعنوان گویه بنویس بعد جلوش خخ خ قق رو تیک بزن

———————————————-

سلام والا همه دستور العملشان را باید اول معلمان ابتدایی انجام بدند .

———————————————-

سلام . من تصمیم کردم سوالاتی که مخاطبش مستقیم خودمم را گروه پاسخ ندهم . ببخشین?

———————————————-

?مرسی
سوال درسی نبود

———————————————-

سلام
درست گفتن
در پایان ارزشیابی ها یک جدول ارزشیابی قرار میدیم و تیک میزنیم و نباید خخ یا ق ق مستقیم نوشته بشه

———————————————-

ماهم هدف ها رو مینویسیم.

دیدگاهتان را بنویسید