مسئولیت کامل محتوای منتشر شده در این وبسایت بر عهده نویسنده اصلی مطلب است. این وبسایت هیچ دخالتی در تولید محتوا نداشته و مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.